Vastavalmistuneen mahdollisuudet yrittäjänä

with Ei kommentteja

Nykyisin 2020-luvulla ei ole ollenkaan poikkeuksellista, että kaupallisen alan opiskelija ryhtyy yrittäjäksi omalla alallaan ja työllistää yritystoiminnallaan itsensä myös valmistumisen jälkeen. Suuressa mittakaavassa vastavalmistuneen yrittäjyys ei ole kuitenkaan kovin tavanomaista etenkään täysipäiväisenä työnä. Usein taloudellisesti turvallisin vaihtoehto on aloittaa yrittäjyys sivutoimisena ja hankkia palkkatyöstä taloudellinen turva – ainakin yritystoiminnan alkumetreillä. Suomessa seurataan aktiivisesti valmistuneiden työllistymistä ja kauppatieteiden valmistuneista noin 3 % työskentelee freelancerina tai yrittäjänä viisi vuotta valmistumisen jälkeen. 

Ennen kuin ryhtyy yrittäjäksi, on tärkeää pohtia omaa soveltuvuuttaan yrittäjäksi. Yrityksen perustaminen vaatii toimialasta riippuen muun muassa rahoituksen hankkimista, liiketoimintasuunnitelman laatimista, markkinoinnin ja myynnin suunnittelua sekä tuotteen tai palvelun hinnoittelua. Vaikka yrittäjyyteen ei vaadita mitään tiettyä koulutusta, on kaupallisen alan vastavalmistuneilla kuitenkin liiketoiminnallisen ymmäryksen puolesta hyvät valmiudet ryhtyä yrittäjäksi, sillä he ovat opiskeluaikoinaan  perehtyneet juurikin liiketoimintaymmärrykseen, myyntiin, markkinointiin sekä rahoitukseen. 

Se, minkä alan yrittäjäksi vastavalmistuneen kannattaa lähteä, riippuu pitkälti henkilön kiinnostuksen kohteista sekä opiskeluaikoina tehdyistä ainevalinnoista. Lisäksi valintaan vaikuttaa se, onko kaupallisen alan vastavalmistuneella alempi vai ylempi korkeakoulututkinto. 

Mitä vastavalmistunut kaupallisen alan osaaja voi yrittää?

Kaupallisen alan osaajat työllistyvät yleensä parempiin positioihin yritysmaailmassa kuin kuluttajapuolella. Toki kaupallisen alan vastavalmistunut voi perustaa yrityksen, joka palvelee kuluttajia, myymällä esimerkiksi jotain tuotetta, mutta tähän pystyy myös monella muulla koulutuspohjalla. 

Usein kaupallisen alan vastavalmistuneet yrittäjät pyrkivätkin suuntaamaan liiketoimintansa kohti asiantuntijapalveluita. Kaupallisen alan yrittäjä voi tarjota yrityksille palveluita kertaluontoisesti tai tukitoimintojen omaisesti. Tukitoiminnallista liiketoimintaa on esimerkiksi datan analysointiin liittyvät palvelut, joissa yritys ostaa toiselta yritykseltä pitkäjänteistä palvelua, jonka avulla he voivat kehittää omaa liiketoimintaansa kannattavammaksi. Kaupallisen alan valmistuneilla on hyvät valmiudet tarjota myös liiketoiminnan konsultointia, mikä on enemmän kertaluontoinen palvelu. Konsulttina yrittäjä pääsee hyödyntämään koulutuksestaan saamiaan oppeja, kun hän ulkopuolisen silmin lähtee kehittämään toisen yrityksen liiketoimintaa ja prosesseja. Valmistuneella kauppatieteiden osaajalla on siis valmiudet toimia asiantuntijana monenlaisissa eri tehtävissä.

Ennen yritystoiminnan perustamista tulevan yrittäjän kannattaa kuitenkin punnita tarkkaan, onko hänen kiinnostuksensa kohteet sellaisia, joilla voi yrittäjänä menestyä. Otetaan esimerkiksi vaikka rahoitustoiminta. Varakas sijoittaja voi toimia itsenäisesti rahoitustoimijana, mutta harvassa ovat ne yritykset tai kuluttajat, jotka ostavat rahoituspalveluita tai -neuvoja yksityiseltä yrittäjältä. Suuremmissa yrityksissä on oma talousosasto kuorrutettuna talousasiantuntijoilla, jotka hoitavat itsenäisesti yrityksen talousasiat. Puolestaan pienempi yrittäjä käy pankissa keskustelemassa talousasioistaan. Suositeltavaa onkin, että kun on itsenäisesti kypsyttänyt omaa liiketoimintaideaansa, esittelee sen muutamalle asiasta ymmärtävälle henkilölle ennen kuin suuntaa lyömään nimeä paperiin yrityksen perustamiseksi. Toisaalta, yrittäjyys tarjoaa mahdollisuuden tehdä juuri sitä työtä, mitä itse haluaa. Joskus hulluimmatkin ideat kääntyvät menestyväksi liiketoiminnaksi ja jos ei koita, ei voi voittaa!

Leave a Reply