Suomen vientituotteet

with Ei kommentteja

Viennillä on suuri merkitys Suomen kaltaiselle pienelle ja avoimelle markkinataloudelle, ja siinä on onneksi ollut näkyvissä piristymisen merkkejä kuluneen vuoden aikana. Vuonna 2017 Suomen viennin arvo kohosi 11 prosenttia. Merkittävimpiä viennin tuotteita ovat kemian teollisuuden tuotteet kuten polttoaineet, metsäteollisuuden tuotteet sekä metallit ja metallituotteet. Koko tavaraviennin arvo kasvoi viime vuonna 15 prosenttia. 2017 vaihtotase kääntyi viimein ylijäämäiseksi 1,6 miljardilla eurolla.

Suomen merkittävimmät vientituotteet ovat seuraavat:

  • dieselpolttoaineet
  • päällystetty paperi
  • henkilöautot
  • ruostumattomat teräslevyt
  • sahatavara
  • sellu
  • lääketieteen kojeet
  • päällystämätön paperi

Listaus perustuu viennin määrään euroissa laskettuna vuosina 2016 ja 2017. Tällöin dieselpolttoaineet kohosivat listan kärkeen 4,5 miljardin euron arvollaan ja 19 prosentin vuosittaisella kasvulla. Kakkoseksi putosi päällystetty paperi 3,8 miljardilla eurolla ja puolen prosentin kasvulla. Kolmanneksi kohosi henkilöautot 2,4 miljardilla eurolla ja huikealla 114, 5 prosentin kasvulla. Autoviennin ennustetaan jatkuvan ainakin kuluvan vuoteen. Vienti suuntautuu varsinkin Saksaan, missä Suomessa kootut autot markkinoidaan edelleen. Myös laivateollisuudella on vientiä Saksan suuntaan. Neljänneksi suurin vientituote on ruostumattomat teräslevyt, joiden osuus on 2,2 miljardia euroa ja kasvu 13 prosenttia. Viidentenä on sahatavara, jota vietiin 1,8, miljardin euron arvosta ja 11 prosentin kasvulla. Yllä olevasta listauksesta ainoastaan päällystämättömän paperin osuus pieneni kahden viime vuoden aikana, ollen 7,5 prosenttia. Tämä johtuu Euroopan laajuisesta paino- ja kirjoituspaperin kysynnän supistumisesta.

Merkittäviä kauppakumppaneita Suomelle ovat mm. Saksa, Venäjä ja Ruotsi. Saksa nousi vuonna 2014 Suomen suurimmaksi vientimaaksi ohi Ruotsin (12% kokonaisviennistä) ja suurimmaksi tuontimaaksi ohi Venäjän (13,4 % kokonaistuonnista). Muista merkittäviä kauppakumppaneita ovat Alankomaat, Kiina, Yhdysvallat, Kiina ja Ranska.

Palveluiden vienti kasvussa

Tavaroiden lisäksi myös palveluiden merkitys ulkomaankaupassa kasvaa koko ajan. Suomesta vietävien palveluiden osuus nousi 26 miljardiin euroon ja lähes kolmannekseen (30%) koko viennin arvosta vuonna 2017. Suurin osuus on tietotekniikkapalveluilla ja erilaisilla insinööriosaamista vaativilla teknisillä palveluilla. Osa vientiin liittyvistä palveluista ei kuitenkaan tule tilastoiduksi, esimerkiksi tavaroiden valmistukseen liittyvät tuotekehittely ja markkinointi. Jos nämä palvelut kirjataan jo tavaran hintaan, ne lukeutuvatkin tilastoissa osaksi tavaravientiä.