Sivutoiminen yrittäjyys opiskelun ohella

with Ei kommentteja

Sivutoiminen yrittäminen tarkoittaa, että yrittäjä harjoittaa yritystoimintaa, mutta se ei ole hänen pääasiallinen työnsä. Usein sivutoimisen yrittämisen tarkoituksena on ansaita lisätuloa, mutta joskus se voi olla myös tutustumista yritystoimintaan. Suomessa ei ole mitenkään poikkeuksellista, että korkeakouluopiskelija tai useampi saman alan opiskelija perustaa yrityksen, jonka toimiala liittyy heidän opiskelemaansa alaan. Sivutoiminen yrittäjyys onkin erinomainen tapa aloittaa oman alansa työura jo opiskelijana.

Sivutoimisesta yrittäjyydestä on opiskelijalle yleensä hyötyä ja opiskelija voikin usein hyödyntää opiskelemiaan asioita yritystoiminnassa. Toisaalta, usein yrittäjyydestä opittuja asioita opiskelija voi hyödyntää opiskeluissaan. Parhaimmillaan opiskelija voi suorittaa mahdolliset työnäytteensä sekä opiskeluihin liittyvät projektit omalle yritykselleen – näin ollen opiskelija saa yritystoiminnastaan sekä tuloa että opintopisteitä! 

On viisasta tarkistaa, mitä lainmukaisia vaatimuksia yritystoiminnalle mahdollisesti on, ennen yritystoiminnan aloittamista. Esimerkiksi markkinointia opiskeleva opiskelija voi suht’ huoletta alkaa tuottamaan markkinointimateriaalia palveluna yrityksille, mutta sairaanhoitopalvelua ei voi perustaa kuka tahansa, ennen kuin henkilöllä on riittävä pätevyys sairaanhoitajana toimimiseen. 

Miksi aloittaa sivutoiminen yrittäjyys opiskeljana?

Sivutoiminen yrittäjyys mahdollistaa usein kulujen pitämisen pienenä, mikä puolestaan mahdollistaa oman yritysidean kokeilun samalla kun yrittämisen riskitaso pysyy matalalla sekä opiskelijabudjettiin sopivana. On kuitenkin hyvä muistaa, että myös sivutoimisesta yrittämisestä saadut tulot ovat verotettavaa tuloa, mitkä huomioidaan Kelan opintotukien tulorajoissa. Sivutoiminen yrittäjyys ei siis itsessään vie opiskelijalta opintotukia vaan sivutoimisia yrittäjiä koskevat samat tulorajat kuin palkansaajia. Opintolainan nostamiseen sivutoiminen yrittäjyys ei vaikuta millään tavalla.

Aloittamalla sivutoimisen yrittäjyyden, opiskelija voi itse vaikuttaa työllistymiseensä opiskelujen ohella. Opiskelijan voi joskus olla vaikea löytää sivutoimista palkkatyötä etenkään omalta alaltaan. Tällöin sivutoiminen yrittäjyys voi olla hyvä ratkaisu. Kokemusta kertyy sekä yrittäjyydestä että toimialasta, jolla yritys toimii. Mikäli opiskelija haluaa valmistumisensa jälkeen työllistyä palkansaajana, katsovat rekrytoivat esimiehet sivutoimista yrittäjyyttä yleensä hyvällä.

Huomioita

Sivutoiminen yrittäjyys ja yrittäjyys ovat työmäärällisesti kaksi eri asiaa. Tämä opiskelijan on hyvä pitää mielessään, sillä yrittäjyyden ei tulisi häiritä opiskelijan päätyötä – eli opiskelua. Sivutoimisen yrittäjyyden aloittaminen jo opiskeluaikoina, on kuitenkin hyvä tapa alentaa kynnystä täysipäiväiseksi yrittäjäksi siirtymisessä, mikä voi tulla ajankohtaiseksi valmistumisen jälkeen. 

Toimiakseen yrittäjänä, on valittava yritykselleen yritysmuoto. Usein sivutoimiselle yrittäjälle paras ratkaisu on toiminimen perustaminen, sillä se on ensinnäkin edullista (alle 100 €) ja osakeyhtiöön verrattuna toiminimi vaatii huomattavasti vähemmän byrokratisia toimia.

Vaikka toimii sivutoimisena yrittäjänä opiskelijana, on hinnoittelu hyvä pitää linjassa markkinahintojen kanssa. Toki opiskelijan työ voi olla hieman edullisempaa kuin valmistuneen, mutta alihinnoittelemalla itsensä yrittämisestä katoaa motivaatio. Yrittäminen on kuitenkin aina kovaa työtä ja yrittäjän tulee myydä liikeideansa asiakkailleen. Näin ollen yrittäjänä ansioiden saaminen on huomattavasti haastavampaa kuin palkansaajana oleminen. 

Leave a Reply