Kevytyrittäjyyden edut

with Ei kommentteja

Kevytyrittäjyydella tarkoitetaan tilannetta, jossa luonnollinen henkilö myy työsuorituksiaan toiselle osapuolelle ja laskuttaa palkkion laskutuspalvelun kautta. Kevytyrittäjyys onkin joustava vaihtoehto yrityksen perustamiselle. Lainsäädännössä termiä kevytyrittäjyys ei tunneta, vaan työoikeudellisesti tarkasteltuna kevytyrittäjä on joko työntekijä tai yrittäjä, joka toimii ilman omaa y-tunnusta. Kevytyrittäjä siis toimii ikään kuin yrittäjän ja palkansaajan välimuodossa, käyttäen laskutusfirman Y-tunnusta asiakkaidensa laskuttamiseen.

Kevytyrittäjänä henkilön ei tarvitse huolehtia kirjanpidosta, laskutuksesta tai veroilmoituksista. Kevytyrittäjyys on hyvä vaihtoehto pienimuotoiselle epäsäännölliselle liiketoiminnalle, kun oman yrityksen perustaminen ei ole vielä kannattavaa. Kevytyrittäjyys on oiva tapa laskuttaa yksittäisistä töistä, mutta jos töitä riittää ja liikevaihto kasvaa, saattaa järkevintä olla toiminimen perustaminen. 

Edellä mainituista syistä, kevytyrittäjyys on hyvä tapa testata omaa liikeideaansa. Huomioitavaa kuitenkin on, että luvanvaraisilla aloilla ei voi toimia kevytyrittäjänä. Tämä liittyy luvanvaraisten alojen toimijoiden velvollisuuteen ilmoittaa toiminnastaan kaupparekisteriin.

Kevytyrittäjän verotus on hyvin yksinkertaista. Laskutuspalveluiden kanssa toimitaan samalla periaatteella kuin palkkatyössä – eli veroihin menevä osuus riippuu veroprosentistasi. Laskutuspalvelun kautta saatu tulo verotetaan progressiivisesti yhdessä muiden henkilön tulojen kanssa. 

Kevytyrittäjyys vai toiminimi?

Koska yleisimmin aloitteleva yrittäjä pohtii kannattaako hänen ryhtyä toiminimi- vai kevytyrittäjäksi, käydään seuraavaksi läpi hieman näiden kahden eroja. Mitään yksiselitteistä vastausta aiheeseen ei kuitenkaan ole ja vertailu on aina tilannekohtaista. 

Kevytyrittäjyys on hyvä vaihtoehto erityisesti seuraavissa tilanteissa:

  • Henkilö haluaa kokeilla toimiiko hänen liikeideansa ja onko sille kysyntää. Tällaisissa tilanteissa, joissa liiketoiminnan jatkosta ei ole minkäänlaista tuntumaa, on laskutuspalvelun käyttö toiminimen perustamista järkevämpää. Mikäli liiketoiminta lähteekin kasvuun, voi laskutuspalvelun käytön lopettaa ja toiminimen perustaa koska vain. 
  • Mikäli on tiedossa, että laskutettavaa työtä on vain muutamia kertoja vuodessa. 
  • Työtön työnhakija voi laskutuspalvelun kautta tehdä pienimuotoisia keikkoja. Tosin työvoimatoimistosta kannattaa aina tarkistaa tulorajat, mitkä vaikuttavat työttömyysturvaan.
  • Opiskelija haluaa tehdä satunnaista keikkatyötä, mutta ei pysty sitoutumaan työsuhteeseen. 
  • Henkilö ei halua käyttää aikaa yritystoiminnan velvoitteiden miettimiseen ja toteuttamiseen. Tällöin laskutuspalvelu on fiksu valinta, mutta säännöllisen liiketoiminnan pyörittämisessä ei se taloudellisesti järkevin ratkaisu. 

Toiminimiyrittäjyys puolestaan on hyvä vaihtoehto etenkin jos

  • henkilö on jo yrittäjä. Ei ole mitään järkeä siirtyä toiminimiyrittäjyydestä kevytyrittäjäksi.
  • henkilö on jo palkkatöissä, mutta haluaa sivutoimisesti toimia yrittäjänä jo olemassa olevien asiakkaiden parissa. 

Aina tilanteet eivät kuitenkaan ole näin mustavalkoisia toimintamuotoa valitessa. Vertailua tehdessä kannattaa pohtia syvällisesti mitä haluaa toiminnalta tulevaisuudessa. Toivooko henkilö toiminnan olevan jatkuvaa ja mahdollisesti jossain kohtaa täysipäiväinen elanto? Entä asiakaskunta, onko se jo olemassa? Miten paperihommat, hoituvatko pienet mutta pakolliset paperityöt? Mikäli vastaukset edellä mainittuihin kysymyksiin ovat kyllä, on kannattavampaa perustaa toiminimi kuin lähteä kevytyrittäjäksi.

Leave a Reply