Kansainvälisen liiketoiminnan maailmassa on kasvava tarve talous- ja johdon kirjanpidosta ammattilaisille, jotka täyttävät globaalissa liiketoimintaympäristössä toimivien yritysten asettamat vaatimukset.

Oulun kauppakorkeakoulun laskentatoimen ja rahoituksen laitos järjestää kokonaisen kaksivuotisen talous- ja hallintolaskennan maisteriohjelman (FMA), joka antaa opiskelijoille tarvittavat taidot ja tiedot työskennellä yrityksissä, joilla on liikesuhteita ja toimia eri maissa. Seuraava ohjelma alkaa elokuun 2013 lopulla.

Taloushallinto ja laskenta

Taloudellinen kirjanpito tutkii yritysten tieto- ja raportointijärjestelmiä, joita eri sidosryhmät käyttävät yrityksen ulkopuolella. Johdon kirjanpito kehittää ja tutkii yrityksen sisällä päätöksenteossa tarvittavia tieto- ja raportointijärjestelmiä. Talous- ja johdon laskentatoimen tieteellinen tutkimus keskittyy näiden raportointijärjestelmien tarjoamien tietojen hyödyllisyyteen erilaisissa päätöksentekokonteksteissa, mukaan lukien muun muassa yrityksen arvostus, suorituksen arviointi, yrityksen tuotteiden hinnoittelu. Viimeaikainen suuntaus talous- ja hallintolaskennassa on paikallisten raportointijärjestelmien integrointi yhteiseen kansainväliseen tilinpäätösjärjestelmään.

Maisteriohjelma

Maisteriohjelma rahoituksen ja hallinnon kirjanpito (FMA) tarjoaa maisterin tutkinnon korkean kansainvälisen tason, ja on ihanteellinen hakijoille, joilla on taustalla liiketalouden, yhteiskuntatieteiden, koulutuksen, luonnontieteiden, matematiikan tai tekniikan. Ohjelman aikana opiskelijat kehittävät kirjanpitoanalyysin osaamista sekä yrityksen sisäisen päätöksenteon että sijoittajien tarpeita varten. Kurssimoduulit heijastavat kirjanpidon viimeaikaista suuntausta kohti kansainvälisen taloudellisen raportointijärjestelmän käyttöönottoa ja kasvavaa tarvetta kansainvälistyneiden yritysten johdon valvonnalle ja kirjanpidolle. Valmistuneet ovat hankkineet tarvittavat taidot ja tiedot johtavissa monikansallisissa yrityksissä, tilintarkastusyhteisöissä tai rahoituspalvelualalla työskentelyssä. Ohjelma tarjoaa opiskelijoille myös vankan perustan tieteelliseen jatkotutkimukseen.