Vastavalmistuneen mahdollisuudet yrittäjänä

with No Comments

Nykyisin 2020-luvulla ei ole ollenkaan poikkeuksellista, että kaupallisen alan opiskelija ryhtyy yrittäjäksi omalla alallaan ja työllistää yritystoiminnallaan itsensä myös valmistumisen jälkeen. Suuressa mittakaavassa vastavalmistuneen yrittäjyys ei ole kuitenkaan kovin tavanomaista etenkään täysipäiväisenä työnä. Usein taloudellisesti turvallisin vaihtoehto on aloittaa yrittäjyys … Read More

Miksi perustaa toiminimi?

with No Comments

Toiminimi on erinomainen yritysmuoto, etenkin aloittelevalle yrittäjälle. Toiminimiyrittäjyys on sopivaa liiketoiminnalle, joka on pienimuotoista ja jonka tulot perustuvat pääosin yrittäjän omaan työpanokseen. Moni yrittäjäksi haluava opiskelija perustaakin toiminimen opiskeluaikanaan. Myös päätoimisen yrittäjyyden aloittaminen toiminimellä on usein varteen otettava vaihtoehto pienyrittäjien … Read More

Kevytyrittäjyyden edut

with No Comments

Kevytyrittäjyydella tarkoitetaan tilannetta, jossa luonnollinen henkilö myy työsuorituksiaan toiselle osapuolelle ja laskuttaa palkkion laskutuspalvelun kautta. Kevytyrittäjyys onkin joustava vaihtoehto yrityksen perustamiselle. Lainsäädännössä termiä kevytyrittäjyys ei tunneta, vaan työoikeudellisesti tarkasteltuna kevytyrittäjä on joko työntekijä tai yrittäjä, joka toimii ilman omaa y-tunnusta. … Read More

Sivutoiminen yrittäjyys opiskelun ohella

with No Comments

Sivutoiminen yrittäminen tarkoittaa, että yrittäjä harjoittaa yritystoimintaa, mutta se ei ole hänen pääasiallinen työnsä. Usein sivutoimisen yrittämisen tarkoituksena on ansaita lisätuloa, mutta joskus se voi olla myös tutustumista yritystoimintaan. Suomessa ei ole mitenkään poikkeuksellista, että korkeakouluopiskelija tai useampi saman alan … Read More

Voiko yrittäjäksi opiskella?

with No Comments

Lähtökohtaisesti yrittäjäksi voi ryhtyä ilman minkäänlaista opiskelua. Käytännössä yrittäjä tekee osaamisestaan itselleen ammatin, ollen samalla itsensä työnantaja. Osaamisen yrittäjä on voinut oppia harrastuksiensa tai aiemman työnsä kautta, joten välttämättä edes osaamisen kerryttämiseen yrittäjän ei ole tarvinnut opiskella. Se on kuitenkin … Read More